Her er en ny artikel om muslinge-rev i Roskilde Fjord. Projektet er lavet af en studerende med asiatisk baggrund, hvilket forklarer, hvorfor artiklen er skrevet på engelsk.

Artiklen kan læse her:

Der er god grund til at tro, at rev bliver udpegnings-grundlag for Natura 2000 området i Roskilde Fjord. Udpegnings-grundlaget er rev der dækker både stenrev og muslinge-rev.

Derved forpligtes den danske stat til at beskytte muslinge-rev i Roskilde Fjord. Der kan endda blive tale om genopretning af muslinge-rev i fjorden, hvis det viser sig at være nødvendigt.

Artikel fra Jon S. Svendsen/ DTU Aqua