Bliv medlem i dag

 Hvad betyder et medlemskab af Roskilde og Omegns Lystfiskerklub for dig?  

ROLK, som klubben kaldes, er en lystfiskerklub, der er stiftet i 1953. I ROLK er vi i dag 155 medlemmer heraf 35 juniorer. Vi har et dejligt klubhus beliggende i et naturskønt område i den gamle del af Veddelev.

ROLK tilbyder dig en bred vifte inden for lystfiskeri samt forskellige fiske- og naturprojekter, som du får mulighed for at deltage aktivt i, hvis det har din interesse.

I ROLK er vores vigtigste rolle at skabe et hyggeligt sammenhold mellem lystfiskere, men også at få endnu flere til at opdage de fantastiske spændende timer, som naturen tilbyder. Kan vi som klub skabe nogle spændende og hyggelige rammer, der inspirerer og udvikler os som lystfiskere, og med stor hensyntagen til naturen, så er ROLK’s mission lykkes. Ud over rollen som lystfiskerklub har ROLK andre vigtige roller, idet vi er bevidste om, at vi som klub også har et stort ansvar for miljøet og for bæredygtigt fiskeri – men også et socialt ansvar.

ROLK har eget klækkeri, hvor vi udruger ca. 100.000 havørredæg fra gydemodne fisk, vi selv har indfanget (og selvfølgelig sat ud igen). Når æggene er udrugede, passer og plejer vi fiskene, indtil de har en størrelse, hvor de kan klare sig selv – og så sætter vi dem ud i de vandløb, hvorfra deres ”forældre” stammer. Havørreder vender nemlig altid tilbage til fødestedet for selv at gyde.

Arbejdet med at forbedre kvaliteten i vandløb er også et vigtigt område, og på en række andre områder vil vi gerne være med til at præge udviklingen i vores natur. Vi udlægger gyde/skjulesten i en række åløb, for at optimere gydeforholdenefor havørrederne. Dette sker i tæt samarbejde med Roskilde Kommune.

Du er velkommen til at kontakte klubbens formand Per Bloch, tlf. 42923788

Kontingentsatser

Årligt kontingent pr. 1. januar 2018

  • Juniormedlem (indtil det fyldte 18. år): 210,- kr.

  • Ungdomsmedlemmer (18-25 år pr.1. januar): 585,-kr.

  • Seniormedlem (26 år og der over pr.1.januar: 680,- kr.

  • Familiemedlem (flere familiemedlemmer på samme adresse): 905,- kr.

Sådan bliver du medlem

  • Klik på knappen til tilmelding

  • Vælg din medlemstype på siden

  • Følg instruktionerne på siden

  • Vi glæder os til at fiske med dig