Læs om området Her

Beskrivelse af området

Søerne ligger i en grusgrav umiddelbart nord for Himmelev nord for Roskilde. Grusgraven ligger forholdsvis højt i terrænet, og oplandet til søerne er formodentligt overvejende begrænset til selve grusgravsområdet. Bortset fra et mindre kildetilløb fra øst til den nordlige sø er der ingen synlige tilløb eller afløb, og søerne står antageligt i forbindelse med grundvandet. Terrænet skråner fra syd mod nord, og ved kraftige nedbørshændelser kan søerne løbe over, hvorved vandet vil løbe fra det sydlige bassin til det nordlige og videre til de lavere liggende bassiner mod nord.

Fisk

Fiskebestanden i de to søer blev undersøgt med to biologiske oversigtsgarn sat i ca. 2 timer. I begge søer rummede fangsten skaller og aborrer, og i det sydlige bassin blev der desuden fanget en karpe (se foto). Søerne rummer muligvis tillige suder, rudskalle, gedde, hundestejle og ål, som findes i karpekonsortiets sø nord for det nordlige bassin.

Skaller var klart dominerende i begge bassiner, med relativt få, men store fisk i længder mellem 17-25 cm i det sydlige bassin og med en mere talrig fangst af mindre skaller i størrelser mellem 7-20 cm i det nordlige bassin. I begge bassiner bestod fangsten af aborrer kun af små aborrer i længder mellem 5-12 cm. Begge bassiner huser formodentlig en betydelig bestand af karper, som blandt andet stammer fra en periode, hvor det nordlige bassin stod i forbindelse med karpekonsortiets sø mod nord.

Se drone billeder af fiskevandet her: https://www.youtube.com/watch?v=yp7VUUKWjsg