Af Biolog Peter Henriksen – november 2018.

Update om vandringer hos havørred i Roskilde Fjord

Nu nærmer afslutningen sig af undersøgelsen i Roskilde Fjord omkring havørredernes vandringer. Undersøgelsen er blevet til, som et samarbejde mellem Fishing Zealand o
g en lang række samarbejdspartnere og ledes af Jon Svendsen fra DTU Aqua. Lyttebøjerne i Roskilde Fjord og de frivillige har i knapt et år indsamlet tusindvis af data, som nu er ved at blive analyseret. Forsøget slutter automatisk i december/januar, når batterierne i senderne, der ligger i fiskenes bug, løber tør for strøm.

Nå man laver sådan en undersøgelse, så er det håbet, at der i perioden bliver nogle ekstreme vejrmæssige forhold, så man kan teste fiskenes reaktioner. Her må vi jo bare sige, at det ønske fik vi til fulde opfyldt, i den ekstremt varme sommer, som kom efter en senvinter med kulde og is på fjorden. Vi kan allerede nu sige, at teoribogen for havørreder skal skrives om på flere punkter. For det første var der fisk, som havde en helt ekstrem aktiv vandreadfærd, mens andre overhovedet ikke vandrede ud igennem fjorden. I løbet af foråret vandrede omkring en tredjedel ud af Kattinge Vig, mens en tredjedel blev der i hele den varme sommer. Den sidste tredjedel er måske døde. Varmen så ikke ud til at bekymre fiskene meget, idet en fisk blev målt til næsten 26 grader. Den svømmede livligt rundt og er dermed antageligt verdensrekord for varme (og levende) havørreder.

Der er bevilget fisketegnsmidler til flere undersøgelser, og lige nu arbejdes der på at videreføre undersøgelserne i 2019. Her suppleres sandsynligvis med undersøgelser af smoltens vandringer og overlevelse i fjorden.

Lige nu analyseres de mange data og i løbet af næste år kommer der en samlet rapportering. Jon Svendsens nyhedsbrev kan læses her : Roskilde Fjord – havørredens vandringer

Få inspiration til smagen af Lejre med den nye film om fiskeretten: ’Sol over Lejre’.

Det handler ikke kun om gode, lokale og økologiske råvarer, når retten ’Sol over Lejre’ skal tilberedes. Vigtigt er også tålmodighed, samvær med familie og venner, samt ophold i smukke omgivelser – fx i Nationalpark Skjoldungernes Land.
Når alt det er på plads, skal linen kastes ud og hornfiskene fanges – for netop hornfisk er hovedingrediensen i Lejres ny egnsret, som nu præsenteres i en lille film, der viser lidt af alt det, Lejre har at byde på.

Se den flotte fil her: https://www.youtube.com/watch?v=UP_3-WRhOKo&t=33s