ROLK’s bestyrelse har besluttet fra 2017, at du som medlem af ROLK, automatisk har fiskeret i hele Langvad Å inden for de afmærkede område.

Du skal således ikke mere købe et specielt fisketegn!

Ved fiskeri i Langvad Å, vær opmærksom på følgende:

Dette gælder for fiske strækningen i Lejre by. Ved bager i Lejre er (Langvad Å Sammenslutning) mærket sat på broen (rødt), det samme gælder ved broen ved Allerslev by (ved folden). Det sidst mærke på denne strækning er en pæl ca. 1km opstrøms ved den beton bro. Dette gælder for strækningen ved skibssætningen og ned til Motorvejen. På broen nedstrøms sammenløbet ved Lederborg Å /Kornerup Å er der sat skilte på broen, de to sidste skilte nedstrøms er sat på pæle.

Ps. Skilte markere hvilken side og retning man må fiske på (altid i skiltes retning) 😉

Du kan printer oversigtskortene ud her: