Dato: Søndag den 19. januar 2020
Pris: (Fri entré)

Tid: kl. 11-16.16

Lokation: Byens hus, Stændertorvet 1, Roskilde

Overalt i Danmark er ørredbestandene af stor betydning for landets lystfiskere. Men de senere år er vores bækørredbestande gået tilbage og særligt de store bækørreder mangler i mange vandløb. Det sætter vi fokus på til denne temadag i Roskilde.
Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, afholder temadag i samarbejde med Roskilde Kommune og Byens Hus. Temaet for dagens indhold er, at de danske bækørredbestande er pressede og i mange vandløb er bestandene gået tilbage. Derfor vil vi kigge nærmere på, hvordan vi sikrer gode store bestande. Der vil være oplæg af Henrik Dalby Ravn fra DTU Aqua. Henrik vil præsentere problematikken udfra den viden, DTU Aqua besidder, herunder, hvilke faktorer, der påvirker bestandene og mulige tiltag for at forbedre, og i det mindste sikre bestandene i Danmark. Dernæst vil biolog Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund give sit bud på, hvilke faktorer, der presser bækørreden, -med fokus på prædatorer som skarv og odder. Han vil også komme med eksempler på, hvordan foreninger rundt i landet forvalter fiskeriet efter bækørreden, og han vil fremlægge tal for foreningernes frivillige arbejde med at restaurere vandløbene. Temadagen tager afsæt i disse to kapaciteter på området, men vil i høj grad også indeholde vidensdeling og networking, der tilsammen vil give os redskaber til at tage hånd om én af vores oprindelige og meget smukke fisk. Ørreden er i mange vandløb, en indikator for, om vandmiljøet har det godt i den forstand, at den indgår som parameter for god økologisk tilstand. Alle er velkomne, -lystfiskere, biologer, kommuner, naturinteresserede, og når Grusbanden afholder arrangementer, plejer vi også at have det rigtig rart sammen