ROLK har indledt et samarbejde med Roskilde Strandjagtforening. Flere medlemmer i ROLK er også jægere i samme forening. Vi mener generelt, at der skal være plads til alle fugle og dyrearter i vores nærområde. ROLK og ”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” gør et kæmpe arbejde med opdræt af havørreden i vores klækkeri. Vi udsætter mange tusinde havørreder i fjorden hver år, som supplement for den naturlig bestand. Vores undersøgelser med DTU Aqua, viser at smolten (fisk på ca. 10 cm) forsvinder efter få dage. Der er selvfølgelig flere årsager, men der er ingen tvivl om, at skarven spiser rigtig mange af vores fisk. Vi vil løbende søge Naturstyrelsen om regulering.