ROLK kender om nogen betydningen og nødvendigheden af det arbejde med at hjælpe naturen. Fyns Laksefisk havde fået en yderst vellykket overproduktion på 100.000 havørredsmolt. Men bl.a. Fisketegnsmidlerne kunne ikke dække denne store udgift til foder og opdræt. Hvis der ikke kunne skaffes midler fra privatpersoner eller foreninger, ville disse smolt blive aflivet. Mange lystfiskere har støttet indsamlingen i samarbejde med grejbutikker. ROLK´s bestyrelse besluttede at vi købte 500 stk. Vi har brug for alle fisk i vores fiskevande.