Trekroner Bækken og Maglemose Å løber sammen og har direkte udløb i fjorden. Rune Hylby (formand for Grusbanden) og jeg havde et møde derude. Her er der meget sand, og der mangler gyde- /skjulesten. Rune laver nu en projektbeskrivelse, og ROLK sørger for kontakten til lodsejerne. Vi forventer at projektet kan starte omkring august.