Filmen giver et indblik i et specialeprojekt ved DTU Aqua, hvor det blev undersøgt, hvordan man kan kortlægge muslingerev med en undervandsdrone. Danmark er ifølge EU’s habitatdirektiv forpligtet til at beskytte biogene rev, hvis de kan klassificeres som naturtypen “Rev 1170”. Blåmuslinger kan danne biogene rev og skal beskyttes, hvis de kan opfylde de fastsatte kriterier for biogene rev. Projektet er baseret på et samarbejde mellem DTU Aqua og frivillige fiskere og tilhørende foreninger.

Se filmen her: