Pighvar udsætninger opgivet

Efter flere års intensiv arbejde, hvor Tore S. Svendsen har været en formidabel ”tovholder”, må vi desværre ”kaste håndklædet i ringen”. Et samarbejde som startede mellem Tore og ROLK. En ivrig lystfisker med et stort hjerte for pighvar og jeg, som på vegne af ROLK skaffede penge hos vandløbsafdelinger i flere kommuner.

Vi troede begge, at projektet med udsætning af pighvar i fjorden kunne blive til noget. Der har været mange ”bump” undervejs. Sidste år var en strømafbrydelse på et klækkeri ved Limfjorden skyld i, at ca. 1500 stk. små pighvaryngel døde. I år har de Bornholmske fiskere, som står for indsamlingen af moderfisk, svigtet, så ingen yngel er kommet ud af dette. Tore har forsøgt at inddrage andre partnere, men det er ikke lykkedes, og her står vi så. DTU Aqua, som har givet tilladelsen til projektet, meldte pludselig ud, at ynglen vi måtte bruge skulle komme fra Vesterhavet. Det er jo helt hen i vejret. Vi har haft DSF med biolog Kaare Manniche Ebert med på sagen, men desværre er DTU ikke til at rokke. At få pighvar med et højt saltindhold til at yngle i fjorden, er nok ikke muligt. Det viste de 2 gange, der blev udsat yngel fra Gershøj.  Med mindre DTU ændrer mening, og vi igen kan skaffe de nødvendige midler, må projektet lukke her.

Der skal lyde en kæmpe stor tak til Tore for hans utrættelige kamp for projektet.