Sommeren 2018 var ekstrem varm og vandet i Roskilde Fjord nåede over 26 grader. For en fisk som havørreden betyder det, at den har svært ved at overleve. Det betyder også, at der opstår iltsvind i fjordvandet. En ny rapport fra DTU Aqua med seniorforsker Jon S. Svendsen i spidsen, belyser hvordan vores havørreder alligevel er i stand til at overleve det varme fjordvand.

ROLK og Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord, har i flere år samarbejdet med DTU om at belyse havørredens vandring, og om den bl.a. trak ud af fjorden eller den blev her. Arbejdet startede i vores klækkehus, hvor vi i november/december indfangede havørrederne, så vi kunne stryge dem for æg og sæd. Det er et stort arbejde hvert år, men sikrer at vi producerer ca. 80.000 nye havørreder om året. Vi beholder ca. 20-30.000 i klækkehuset og resten køres over til et stor klækkeri i Fredericia. Vi får så disse fisk tilbage, for så at udsætte dem i fjorden igen som ½ og 1 års fisk. Hvert år indopereres der nogle specielle chip i 50-60 havørreder. Disse udsender signaler, samt måler havørredens indre temperatur. Ude i Roskilde Fjord, helt oppe ved Frederiksværk, er der opsat speciel bøjer der opfanger disse signaler, når havørreden svømmer forbi i en afstand på ca. 300-500 meter. Hele dette arbejde danner baggrund for vores avlsarbejde, samt arbejdet med at restaurere å-løb, med det formål at øge havørredbestanden i Roskilde Fjord. Jon S. Svendsen har netop udgivet denne rapport over forløbet i 2018.

Du kan læse den spændende rapport her: