Roskilde Oplevelseshavn – ROH og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub – ROLK arbejder i den kommen de tid sammen om et større projekt, der forhåbentlig vil gavne mange vandglade gæster.

Projektets formål:

Formidlingsskibet ”Kutlingen” primære formål er at agere som ”forskningsbase” for unge forskningsaspiranter. Det vil være muligt for institutioner, skoler og gymnasier at booke en underviser / Naturformidler til et planlagt forløb, eller tage ud på egen hånd med en af bådens skippere og selv stå for undervisning. Efter en sejltur med dataindsamling vil det være muligt at analyserer og nærstuderer de indsamlede prøver på land i fastlandslaboratoriet i ROH.

”Kutlingen” er samtidig et tilbud til institutioner, foreninger og grupper der ønsker at opleve Roskilde Fjords naturfauna på en ny, spændende og anderledes måde. Båden vil bl.a. kunne benyttes af fritidsfiskerne, foreninger, specialtilbud og borgere. Båden er med sine lave dybdegang godkendt og velegnet til sejlads i hele Roskilde Fjord for grupper på op til 12 personer. Det er ønsket at ramme en bred gruppe af mennesker med det formål at skabe oplevelser, undervisning og relation til fjordens miljø, natur og historie.

Man vil kunne tage ud og fiske, se på fugle eller komme helt tæt på fjordens smådyr ved at bringe akvarier og net med ud. Dette vil kunne foregå sammen med en naturformidler som kan gøre oplevelsen mere nærværende og levende for bådens gæster. ROLK har fokus på lystfiskeri og har særligt planer om ture for deres unge afdeling. Her vil de yngste lystfiskere kunne tage ud og få hjælp og assistance til at lære eller blive bedre til at fiske. Der vil samtidig foregå en formidling af hvordan vi passer på økosystemet, og hvilke regler der er i forbindelse med lystfiskeri. ROLK samarbejde med DTU Aqua omkring forskellige forskning forsøg hvor bl.a. havørreder er blevet udstyret med en chip, hvor man kan følge den vandring i hele Roskilde Fjord.

”Kutlingen” er drevet af solbatterier og har dermed lav miljømæssig belastning. Båden er med sine 2 elmotorer, særdeles støjsvage og selve båden har derved et fornuftigt vedligeholdelsesbudget. Med 12 personer om bord, har den en sejltid på mellem 6-7 timer, og bliver opladet under sejlturen.

Der nedsættes et fælles bådelaug, som står for gennemførelse af sejladserne, beskrivelse af krav til og uddannelse af skibsfører, bookningsaftaler, osv. Båden kræver ikke en særlig skipperuddannelse, idet båden er omfattede Søfartsstyrelses regler om passagersejlads med max 12 personer. Der udarbejdes en bådeføre instruks med div. krav til sikkerhed og førstehjælpskursus. Båden får plads ved Roskilde Sejlklubs bro.

Projektet ”Formidlingsbåden Kutlingen” har allerede skabt begejstring idet Nationalparken Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune, vil støtte projektet med driftsmidler, og til indkøb af båden med div. udstyr. Foreningerne har sendte 5 fondsansøgninger og håber på svar inden for de næste 2-3 måneder. Budgettet er på ca. 650.000 kr.