Årets julegave til ROLK er nok den endelige vedtagelse af etableringen af det nye å-løb, fra Kattinge sø og via Sct. Hans ud i Roskilde Fjord. ROLK har sammen med ”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” for ca. 3½ år siden, opfordret Roskilde Kommune til at søge penge, til at etablere det nye å-løb. Forløbet har været præget af vanskelige forhandlinger med en lodsejer, og derfor er projektet blevet meget forsinket. Nu er alle forhandlinger afsluttet. Arbejdet med at åbne den ”gamle Geddebækrenden” kan tage sin begyndelse i 2020. Med det nye å-løb skabes der nye muligheder for opgang af havørreder, aborrer, gedder, osv. Vi forventer også, at indfangning af moderfisk kan ske ved el-fiskeri og mindske arbejdet ved fisketrappen. Du kan se Borgmester Thomas Breddams indslag i TV2 Lorry.

 Se indslag i tv2 Lorry her: