ROLK har taget initiativet til udformning af en indsigelse mod et nyt EU forslag, som vil begrænse bl.a. lystfiskeriet i Fauna 2000 områder, som Roskilde Fjord er en del af. ROLK har kontaktet en lang række lystfiskerklubber og organisationer rundt om fjorden, for at få dem med i en støtteerklæring. Langt de fleste har meldt positivt tilbage inden for den fastsatte deadline.

Du kan også læse en artikel fra DSF her:

 ROLK´s brev til fiskerklubberne:                                                                                                                                                   Roskilde, februar 2021

Rekreativt fiskeri er IKKE en trussel mod naturen!

Naturen i Danmark er hårdt presset. Det er et faktum, og vi bakker derfor ubetinget om op regeringens intentioner om at give dyr og planter et frirum, hvor de kan finde fodfæste.

Vi – lystfiskere og fritidsfiskere med tilhørsforhold til Roskilde Fjord – er også klar til både at give en hånd med til at forbedre miljøet og til at arbejde for et endnu mere bæredygtigt rekreativt fiskeri.

Vi anbefalede i 2018 for eksempel både udvidede fredningsbælter i Roskilde Fjord og fangstbegrænsninger, med henblik på at hjælpe de sårbare havørredbestande i området. Anbefalinger, som myndighederne i 2019 ophævede til lov.

Vi har desuden i mange år arbejdet med at genskabe gode forhold i vandløbene, der løber til Roskilde Fjord. Uden denne indsats ville der ikke have været sunde bestande af vilde ørreder i en række lokale vandløb.

Hvad vi IKKE ønsker er, at der gennemføres et ubegrundet og unuanceret forbud mod rekreativt fiskeri i de såkaldte strengt beskyttede områder. EU-Kommissionen har i et forslag, der endnu ikke er vedtaget, lagt op til, at fiskeri skal forbydes i 10 % af Europas områder. Formålet er at sikre en større biodiversitet – et formål, vi ubetinget støtter. Det meningsløse forbud mod rekreativt fiskeri giver derimod ingen mening. Et velforvaltet fiskeri, som tager udgangspunkt i bæredygtighed, vil aldrig kunne påvirke naturen negativt.

Vi appellerer derfor til, at regeringen arbejder for, at formuleringen om et forbud mod fiskeri enten fjernes fra vejledningen eller nuanceres, sådan at det ikke i en nær fremtid vil kunne misbruges til at lukke ned for en bæredygtig, rekreativ aktivitet, der betyder meget for rigtig mange i området. Og som både tilfører indtægter til det lokale erhvervsliv og bidrager til større biodiversitet.

På vegne af de lokale lystfiskerklubber og naturorganisationer.

Knæk & bræk

Uffe Clemmensen/ROLK

RSK 64 – Roskilde og Omegns Lystfiskerklub – Kattinge sø Lystfiskerklub – Gundsø Sportsfiskerklub – Lejre Sportsfiskerklub – Nive Å´s Lystfiskerklub – Fiskerklubben Hornsherred – Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord – Jagtforeningen Jyllinge Holme – Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening – Tuse Å´s Ørredsammenslutning Nationalparken Skjoldungernes Land. Fishing Zealand.