ROLK og ”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord”, er nu startet det store arbejde med indfangningen af vores havørreder (moderfisk). Vi indfanger fiskene i fisketrappen ved Kattinge Sø, og kører dem op i vores klækkehus. Når vi har samlet omkring 70-80 fisk, hanner/ hunner, finder vi en dag og stryger dem. Dette arbejde har overordentlig stor betydning for hele vores avlsarbejde, med udbredelsen af endnu flere havørreder i fjorden.

Fra nu af skal fisketrappen efterses hver dag! Mange blade og grene stopper til i det net, som vi har sat op, for at fiskene ikke skal komme ud i søen igen, dette skal også efterses.

Hvis du vil hjælpe til med dette arbejde, så kontakt Uffe, uffec@rolk.dk eller mobil. 40532775.