På trods af at hele Danmark er lukket ned, er der masser af liv i ROLKs klækkehus ude ved Roskilde Golfklub. Den nye generation af havørreder er kommet ud af deres æg, og de fleste har opbrugt deres blommesæk. Denne fungerer som et spisekammer, det første stykke tid i ørredens liv.

Nu bliver de fodret hver dag ved hjælp af en fodremaskine, der rækker til 12 timer. Et lille ur og transportbånd sørger for at foderet langsomt flyder ud i karret i løbet af de 12 timer. De mange tusinde fisk er sultne, og spiser en speciel kost. Når de vokser, øger vi mængden af deres foder, indtil vi i de kommende måneder sætter dem ud i vores å systemer.

Sammen med ”Foreningen til Ophjælpning af Havørrederne i Roskilde Fjord” og ”Fjordholdet” fra ROLK, sørger vi for at de er sunde og raske og udvikler sig som de skal. På et større klækkeri i Fredericia, har vi ca. 50.000 havørreder under samme udvikling. De bliver fodret derover på grund af at vores klækkeri ikke kan rumme så mange fisk.

I april indleder vi igen et forskningsforsøg med DTU Aqua omkring vores smolt (½ års fisk). Disse bliver udstyret med en lille transmitter, så vi kan følge deres færd ude i bl.a. Kattinge Vig, hvor vi sætter dem ud. Ved samme forsøg sidste år kunne vi konstatere, at størsteparten af de 60 smolt, der blev udstyret med en transmitter, forsvandt efter gangske få dage. Årsagen til dette er desværre ukendt, med har sikker mange faktorer. En af årsagerne kunne være skarvens indhug. ROLK har gennem Naturstyrelsen fået en reguleringstilladelse til at reducere med 30 skarv. Herudover vil vi gennemføre en visuel tællingsundersøgelse af skarven i Kattinge Vig. DTU har udarbejdet et skema, samt en beskrivelse af hvordan alle kan deltage i denne undersøgelse. Har du tid og lyst på dine ture i skove og ved vandet i dette område, er du meget velkommen til at indsende dine observationer til ROLK.

Send skemaet til uffec@rolk.dk  På forhånd mange tak for din hjælp.

Skemaet kan hentes her: