Forskningens Døgn ved Roskilde Havn

Fredag den 22. april kl. 10 – 14

ROLK’s workshop kommer til at indeholder:

  1. Vi opstiller en pavillon på pladsen, med bl.a. Beach flag og andre informationsplakater om vores fokusområder.
  2. Fokusområde 1. Vi har fokus på skrald, som vi lystfiskere samler op i vores fluelinekurve, efter endt fiskeri. Vi har ved standen et par eksempler på dette.
  3. Fokusområde 2.  Vores forskningsforsøg i gennem 2 år med havørreders vandring i Roskilde Fjord. Dette er sket i samarbejde med DTU Aqua, vi viser en video løbende på en skærm, som viser hele forløbet. Vi har indopereret en chip i over hundrede havørreder på ca. 2,3 -5 kg. Der var været opsat bøjer i hele Roskilde Fjord, som har aflæst signaler fra disse. På den baggrund har vi fået en spændende rapport, som belyser deres vandring.
  4. Fokusområde 3. ROLK har eget klækkehus, hvor vi producerer mange tusinde havørreder hvert år. Vi opstiller et akvarie med nogle af disse fisk, så der visuelt er noget at se på også her. Vi vil fortælle om vores restaureringsarbejde i de lokale vandløb, der forbedrer forholdene for naturen og fiskene.