Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020. 

Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004. Han har været en dedikeret formand og har altid arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han vil blive savnet. 

Vores tanker går til familien.

Æret være Verners minde. 

Når forbundet kender tid og sted for begravelsen, vil dette blive kommunikeret.

Hans Eigil Nielsen, Næstformand
Lars Rasmussen, Direktør