Lørdag den 1. oktober kl. 10.10. Mødested Slæggerupvejen 101, 4000 Roskilde ved Ho Fors.

Vi mangler at udlægge de sidste sten i bækken, helt nede ved Maglemose Å. Grusbanden deltager også, og vi forventer at være færdige i løbet af nogle timer. Har du/I lyst til at være med, så send en SMS eller mail til Uffe. Tlf. 40532775 mail: uffec@rolk.dk