Det er Naturstyrelsens opsynsmand på Roskilde Fjord, som har fundet østersen i fjorden, og i styrelsen er man slet ikke begejstret for fundet, som er blevet politianmeldt. Den invasive art er nemlig blevet fundet i et net tøjret til en sten, som i høj grad er en indikation på, at nogen ønsker at arten spreder sig i fjorden.

– Der er ingen tvivl om, at der her er et bevidst forsøg på at få den invasive østers-art til at sprede sig i Roskilde Fjord, med henblik på senere høst af østers til fortæring, siger vildtkonsulent Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen. Nogle steder i Danmark har den invasive østers udkonkurreret blåmuslinger og europæisk østers.

– Det giver store økologisk konsekvenser, da de to arter er føde for mange af vores fugle. Fuglene kan ikke æde stillehavsøsters, fordi skallerne er for hårde, tykke og store, siger Henrik Jørgensen.

De uønskede østers blev fundet i sejlrenden vest for Eskildsø.

Arten findes enkelte steder i Danmark og er uønsket, da den har en evne til at danne store rev, som betyder, at den udkonkurrerer øvrige arter.

– Nogle steder er det set, at Stillehavs-østers har overtaget blåmuslingebanker. Stillehavs-østers er tillige overlegen i konkurrencen med den hjemmehørende europæiske østers, da Stillehavs-østers vokser hurtigere, gyder flere æg, og larverne kan sprede sig længere – og så mangler den tilsyneladende naturlige fjender, der kan begrænse dens forekomst og spredning, lyder det fra vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Henrik Jørgensen.

Forskellen på Stillehavs-østers og den europæiske østers er, at Stillehavs-østers er ret aflang i formen, mens den europæiske østers er mere rund. Modsat den europæiske østers er overskallen på Stillehavs-østers mindre end underskallen.

De steder, hvor den er dukket op, er bekæmpelse forsøgt, men det er vurderet som reelt umuligt, ikke mindst fordi en effektiv bekæmpelse medfører store skader for naturligt hjemhørende arter, lyder det fra Naturstyrelsen.

Nettet med de invasive østers er fundet og optaget af Naturstyrelsens opsynsmand ved Roskilde Fjord, Sam Christensen, som jævnligt færdes overalt i Fjorden.

– Larverne fra de indespærrede østers vil med strømmen blive spredt til den øvrige del af Roskilde Fjord. Vi kan blot håbe på, at vi opdagede det, inden skaden er sket, hvilket først bliver at se om nogle år, siger Henrik Jørgensen.

Invasive arter er dyr eller planter, der spredes til områder, som de ikke selv vil kunne sprede sig til, og som samtidig har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

– Jeg er glad for, at nettet er fundet, hvilket skete ved et tilfælde på grund af meget lavvande. Det er væsentligt at få meldt ud, at en bevidst eller ubevidst spredning af en invasive art ikke er til gavn for den hjemhørende flora og fauna i Roskilde Fjord, understreger Henrik Jørgensen.