Anmeld ulovligt fiskeri.

Vi har desværre kunnet konstatere, at ikke alle lystfiskere overholder fredningbælter og fredningstid for havørreder. ROLK er sammen med ”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord” netop startet opfiskning af vores moderfisk i fisketrappen. Her indsamler vi æg og sæd til næste års produktion af havørreder, de sættes ud i vores åløb og i fjorden til glæde for alle lystfiskere. Men ulovligt fiskeri er ødelæggende for denne proces.

Du kan hjælpe os med at ”fange” de ulovlige fiskere, ved at anmelde dette på: https://anmeldelse.fiskeristyrelsen.dk/#6/55.636/12.104

Eller scan QR koden.

Anmeldelsen er hurtig lavet og har betydning for Fiskerikontrollens arbejde. Du er også velkommen til at fotografere ulovligt fiskeri. Billedet kan du sende til uffec@rolk.dk