Lørdag den 16. september kl. 10-14
Denne dag er der familie/juniortur til Hove Put
and Take. Adressen er: Kalkgravsvej 22, 4000
Roskilde. Turledere er Michael Larsen og Lone
Søndergaard. Prisen er
100 kr. for ROLK-juniorer. Voksne medlemmer
køber selv fiskekort ved ankomst.
Tilmelding senest 10/9 til Michael Larsen:
fisker@rube.dk eller SMS: 2246 276

Her mødes vi