DAFF kreds 2, DTU Aqua, ROLK, Nationalparken Skjoldungernes land, FZ og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde fjord inviterer til møde om den sydlige del af Roskilde Fjord.

                                                           Roskilde Fjord nu og i fremtiden

                                Torsdag 8/12 19.00 – 21.30 i Børneklubben (bag kroen) i Gershøj.

Velkomst.

Stenrev: Nationalparken, Anders Bülow, Nationalparkchef og Karsten Dahl, Århus Universitet, forsker Risø.

Muslinger: Michelle Melin, DTU Aqua, muslingerev og metoder til identifikation, kortlægning og undersøgelse.

Ålegræs og målinger: Julie Terp Jørgensen, miljøministeriet. Livet i ålegræsset, dets betydning for miljøet og opfølgning på de målinger, der hele tiden tages i fjorden.

Overblik: Jon C. Svendsen, seniorforsker DTU Aqua. Opsummering af tidligere undersøgelser, bl.a. mærkning af pighvarre, ørred og skrubber i Roskilde Fjord.

Fælles diskussion om:

Er fjorden stabil? Er der forhold, der har ændret sig de seneste 5-10 år? Hvad er status? Hvordan har fiskeriet udviklet sig de seneste 20 år? Er der enighed om udviklingen?

Samarbejdet mellem de forskellige foreninger ved fjorden, bliver der opnået resultater? Er der forhold, der kan forbedres eller styrkes?

Er der brug for yderligere undersøgelser? I så fald om hvad?

Opsamling, kan vi formidle noget til Nationalparkens næste mål og vores egne?

Afslutning.

Der vil være en kaffepause med kage.

Vel mødt.

Gershøj Fritidsfiskerforening.

Tilmeld dig her

Her mødes vi