Lørdag den 12. september kl. 10

Mødested Slæggerupvej 101. Parkering på øst siden af vejen.

Efter et flot forarbejde af bl.a. Rune Hylby fra ” Grusbanden”, er alle tilladelser nu på plads. Det betyder, at arbejdet kan gå i gang med udlægningen af de mange tons gyde-/skjulesten. Dette skal være på plads inden opgangen af havørreder i november/december. Med denne restaurering kan vi igen fortsætte arbejdet med at styrke vores havørredbestand i fjorden. Restaurering af de små vandløb har vist sig at have en stor effekt på udbredelsen af havørrederne. Projektet er skabt i samarbejde med ROLK, Fishing Zealand, Roskilde Kommune og ”Grusbanden”.

Hvis du vil opleve hvordan elfiskeri foregår, er der muligheder for dette torsdag den 3. september kl. 8.30. Adressen er den samme.

Her mødes vi