Ordinær generalforsamling i ROLK 2020

Tirsdag, den 18. august kl. 18:00 i klubhuset.
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
Forelæggelse af budget til orientering
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Eventuelt.

Alle medlemmer vil få fremsendt indkaldelse til GF samt alt materiale i starten af august. Formanden læser ikke beretningen op, men der kan stilles spørgsmål til denne. Vi forventer ca. kl. 18.45 at vi spiser sammen og hygger os resten af aftenen.

Der tilmelding til denne aften: Tilmeld dig her.

 

Her mødes vi