Generalforsamlingen er desværre aflyst på grund af smittefare!

Ordinær generalforsamling i ROLK 2020

Torsdag, den 12. marts kl. 18:00 i klubhuset.
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
Forelæggelse af budget til orientering
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Eventuelt.

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, en øl og snaps”. Pris for mad, en øl og en snaps er 135,- kr.

Tilmelding til spisning her:       Tilmeldingsfrist senest mandag den 9. marts.

Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, starter den ordinære generalforsamling kl. 19, og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

Regnskab og forslag tilsende alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.

 

Her mødes vi