Turen går til Odsherred – mere præcist Skansehage ved Rørvig – med mødested kl. 9.00 ved
Saksehagevej 71, Rørvig. Se billeder af mødestedet herunder. Den grønne markering er mødestedet.
Hvis der er behov for transport fra/til klubhuset, Fiskervejen 14 i Roskilde, kan man aftale det på
forhånd med Torsten på tlf. 51 30 83 41 med afgang derfra kl. 8.00
Tilmelding til turen, gerne på hjemmesiden ROLK.dk eller direkte til Torsten
Fiskeriet er såre simpelt. Man skal have en almindelig 9-fods fiskestang, der kan kaste en vægt på op
til 30 g. Et 2500-3500 hjul og så makrelforfang. Hav gerne forskellige farver med, men ofte virker de,
der ligner sildeforfang nu ganske godt. Og efter forfanget skal man have et blink med krog
på mellem 18-21 gram. Er makrellerne der ikke, så er der mulighed for hornfisk eller havørred, og de
tager samme agn som makrellen.
Waders er ikke en nødvendighed, men heller ikke en ulempe. Vi kan nemt nå ud til fisken fra
strandkanten.

Stedet: Skansehage er et meget populært sted med en relativt stor parkeringsplads og toilet. På
billedet er der markeret med rød linje, hvor der er mulighed for at fange makrel. Allerbedste sted er
faktisk ret ud for parkeringspladsen, hvor vandet er dybt ganske kort ude.
Vind og vejr: Det bliver selvfølgelig godt vejr. Men driller vinden eller drivende tang, så aftaler vi på
mødestedet, hvor vi vælger et andet mere velegnet sted i området
Vi ses

Her mødes vi