Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i ROLK

Hvornår: 18. marts 2024

Sted: Klubhuset Veddelev

Tilmelding til selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding, dette er dog påkrævet såfremt du ønsker at deltage i den traditionelle middag før. Der er gule ærter kl. 18. Tilmelding på yourticket. Se link.

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år

5. Forelæggelse af budget til orientering

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Indkomne forslag

a. Ingen indkomne forslag

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a. På valg:

Stig Flaga modtager genvalg

Jørgen Aufeld modtager genvalg

Lars Broberg

Bent Lund Hansen

Klaus Bonde

9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 1 revisorsuppleant

a. Revisorer ikke på valg i 2024

11. Eventuelt

tilmelding til middag her