Spændende foredrag i ROLK med biolog Peter Henriksen. Torsdag den 12. januar kl. 19

Havørredbestanden i Roskilde Fjord: Hvad ved vi om bestandens udvikling og fiskeriet? Hvordan tegner fremtiden sig og hvad skal der til for at få en bedre bestand

ROLK´s Klubhus – Fiskervej 14 Veddelev 4000 Roskilde

” foredraget er kun for ROLK medlemmer”

Biolog Peter Henriksen

”Peter driver i dag sit eget biologiske rådgivningsfirma (Limno Consult). Her er det blevet til en lang række projekter for kommuner, amter, Styrelser og private firmaer med undervisning, overvågning af fiskebestande, smoltundersøgelser, effektundersøgelser af vandløbsrestaurering mm. Han er med i projektgruppen og naturgrundlagsgruppen i Fishing Zealand, hvor han er ansat som fiskefaglig rådgiver”

Tilmeld dig her

Her mødes vi