Søndag den 17. kl. 10.10 – Mødested Slæggerupvej 101 – bag HOFOR´s bygninger.

Sidste efterår restaurerede vi en længere strækning af Himmelev Bæk, der via Maglemose Å, løber til Roskilde Fjord. Resultatet af denne restaurering viste ved et par bestandsanalyser i sidste uge et fantastisk flot resultat med endog meget tilfredsstillende ørredtætheder på den restaurerede strækning.

Fantastisk, – og bedst af alt blev projektet udført i et bredt samarbejde, der både involverede ROLK, Grusbanden, Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skoler, samt ØrredPatruljen og ikke mindst en lille håndfuld glade lodsejere.

Netop foranlediget af sidstnævntes tilfredshed, -lodsejerne, havde restaureringen af Himmelev Bæk affødt en rumlen ”i kulisserne” med det resultat, at lodsejerne havde talt sammen og efter bedste mund-til-mund-metode, rost vores projekt og samarbejde til skyerne, hvilket havde fået en lodsejer længere nedstrøms til at blive både nysgerrig og interesseret i at få lavet et tilsvarende økologisk løft på sin del af Himmelev Bæk.

Vores stenkasteri havde bogstavelig talt bredt sig som ringe i vandet.

Derfor satte Uffe Clemmesen fra ROLK og jeg hinanden stævne og fordelte opgaver i endnu et tæt samarbejde. Denne gang om en 400 meter lang strækning, hvor HOFOR er lodsejer på den ene side, mens den nyligt interesserede lodsejer er bredejer på den anden side.

Jeg lavede derefter projektbeskrivelsen, alt imens Uffe tog sig af den ene lodsejer, der heldigvis stadig var interesseret og synes det kunne være en god idé at få gjort noget godt for naturen.

Vi håber at se rigtigt mange ROLK medlemmer denne dag. Vi byder på drikke/ kage.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Tilmeld dig her

Her mødes vi