Nye ændringer i Rolk’s bestyrelse

Efter generalforsamlingen i Rolk den 4. marts 2014 er der sket ændringer i bestyrelsen.

Ronny Torgilsson har valgt at trække sig fra bestyrelsen, på grund af manglende tid i sit private arbejde. Vi beklager dette meget idet Ronny har udfyldt sin plads i bestyrelsen på ypperste vis, han har bl.a. arrangeret det bedste fluekastekursus klubben har haft og han har været med til at præge udviklingen i klubben. Vi vil sige Ronny stor tak for hans arbejde i klubben og vi håber at se ham i bestyrelsen igen.

Nyt medlem af bestyrelsen:

Jonas Kærlin arbejder til daglig med børn og unge. Han er ivrig lystfisker og har bl.a. gennemført Fishing Zealand guideuddannelse. Jonas vil sammen med Christian Dyhrberg styrke vores juniorafdeling. Jonas har allerde arrangeret en Påske fisketur til Hove Put &Take for børn.

Vi ser frem til samarbejdet med Jonas og glæder os over at juniorafdelingen har fået en “tovholder”. Har du spørgsmål kan du kontakte Jonas på: jonaskaerlin@hotmail.com Tlf. 20631850

Så har vi små fisk i klækkebakkerne!

Der er forår i vores klækkehus. For få dage siden kunne vi konstatere at de fleste æg er klækket og små fisk er kommet til verden. De ligger lige nu på siden og om ca. en uge vil de begynde at rejse sig op.

Se en lille fim HER

Næste fase er at de skal have lidt foder, men det er en meget vanskelig proces, hvor hvis fisken ikke spiser fodret, dannes der svamp og de dør hurtigt.

Kim og Jonn fra “foreningen til ophjælp af fiskeriet i Roskilde Fjord” er eksperter i denne proces, så vores små ørreder er i sikre hænder.

Vi forbereder et åben hus arrangement så du og din familie har mulighed for at se ørrederne inden de skal sættes ud i Geddebækrenden. Følg med på hjemmesiden og Facebook.

Læs her historien fra æg til ørred!

Fra et Fyns klækkeri har vi nu modtaget ørredæg, som erstatning for de fisk der blev stjålet som vi skulle have haft æg fra.

Temperaturen har afgørende betydning for, hvor lang tid det tager fra befrugtning, til æggene klækker.

I løbet af vintermånederne udvikler de befrugtede æg sig til fiskelarver. Udviklingen må hverken gå for langsomt eller for hurtigt, hvis fiskene skal blive levedygtige.

Tiden fra befrugtning af ægget til klækning vil ude i naturen være cirka 3½ måned ved en gennemsnitstemperatur på 4 grader. Hvis temperaturen kun er det halve, tager det omtrent dobbelt så lang tid og omvendt.

Når fiskene er klækket og kommet fri af ægget, lever de en periode af den blommesæk, som hænger under deres bug. Et forgrenet system af blodkar transporterer næringen fra blommesækken og ud i fiskelarvens krop.

Når fisken lever af blommesækken, er temperaturen igen afgørende for, hvor hurtigt fiskene udvikler sig, og dermed, hvor lang tid det tager at opbruge blommesækken.

Normalt vil ørredlarverne kunne leve af deres ‘madpakke’ i 3 uger, men en høj temperatur vil forkorte denne periode.

Det betyder at vi til foråret kan sætte fiskeyngel ud i åerne og at hele processen fra æg til ørred, kan indgå i skoletjenesten og alle med interesse for denne fantastiske proces. Se video af udklækningen HER

Tyveri af ørreder ødelægger et års arbejde

Jonn Poulsen med en stor hanørred Ørredæg smidt i græsset

Roskilde og Omegns Lystfiskerklub ( ROLK) og Foreningen til ophjælp af fisk i Roskilde Fjord, har i samarbejde med Roskilde Golfklub etableret et klækkeri ved Gedevad. Formålet er at udklække ørredyngel som skal udsættes i forskellige vandløb omkring Roskilde Fjord og på den måde hjælpe naturen, ved fra egne fiskestammer, at skabe en lang større overlevelse for ørredynglen.

Fredag den 27. december foretog medlemmer af foreningerne en optælling af moderfisk både hunner/ hanner ved pumpehuset ved Store Kattinge sø. Her viste det sig at der var tilstrækkeligt antal fisk til selve ”strygningen” hvor man tager hunnens æg og blander med sæd fra en han fisk, dette skulle foregå om et par dage, der er tale om fisk på mellem 60 og 85 cm lange og en vægt på ca. 3 – 6 kg.

Hele processen ville blive videofilmet så skoleklasserne i Roskilde Oplevelseshavn kunne se denne fantastiske spændende proces og ved foråret kunne eleverne i skoletjenesten være med til at sætte ørredyngel ud i bl.a. Geddebækrenden og dermed være med i processen fra æg til ørred.

Den 29. december kan vi konstatere at gerningsmænd har ”klippet” en hængelås over og har lukket sideslusen til fisketrappen, det betyder at vandet bliver lavt i fisketrappen, herefter har de fjernet fiskene. Denne operation kræver et kendskab til forholdene samt en lang stige, fangstnet, osv.

Det er ufatteligt at nogen kan finde på at gøre dette. Et helt års produktion af ørredyngel er hermed forsvundet, det der på sigt ville betyde at der kommer endnu flere ørreder i Roskilde Fjord. Tyveriet har i år ødelagt dette vigtige avlsarbejde som begge foreninger har investeret penge og rigtig mange timers frivilligt arbejde i, vi må konstatere at dette arbejde er spildt for sæsonen 2014.

Læs artiklen i Dagbladet HER

Så er vi klar i det nye klækkehus

ROLK og Foreningen til ophjælp af fiskeriet i Roskilde fjord, har arbejdet hårdt for at gøre vores nye klækkehus færdigt. Der er blevet kalket, malet og vi har støbt et helt nyt gulv. Vi har fået opsat de forskellige kar og er nu klar til at få moderfisk i det store 5000 L kar.

Klækkebakkerne og det øvrige udstyr kommer snarest på plads. Det bliver en fantastisk spændende tid den næste måned, hvor det hele skal falde på plads og vores klækkebagger vil være fyldte af tusindvis af ørred æg.

Vi glæder os over, at det bliver muligt at følge hele udviklingen fra æg til ørred i løbet af vinteren, indtil foråret hvor de første fisk skal sættes ud.