Fluekastekursus for begyndere/let øvede

Søndag den 22. marts. kl. 8:30 i klubhuset.Lars Greenland finshin I

Lars Broberg er klubmedlem og certificeret instruktør i organisationen Fedflyfishers:

http://fedflyfishers.org/ Lars har tilbudt at stille sig til rådighed for 2 fluekastekurser, det er jo fantastisk!

Første kursus er for jer, der aldrig har prøvet at kaste med en fluestang eller kun har prøvet det få gange.

Vi starter med morgenmad i klubhuset som Rolk er vært ved og der bliver lidt praktisk introduktion.

Har du ikke en fluestang – så sig til! Vi går herefter ned til den store plæne ved Veddelev havn hvor der er masser af god plads. Kurset slutter kl. 12.

Tilmelding er nødvendig idet der er begrænset holdstørrelse. Mail til: uffec@rolk.dk

Spændende junior fisketur til Hove put & take

Søndag den 8. marts 2015 kl. 10 -15 – mødested Hove put & take!IMG_5958

Hej alle juniorer og ØrredPatruljen!

Jonas og Simon har nu planlagt en fisketur til Hove Put & take http://hoveputandtake.dk/ hvor I bl.a. kan fange en Stør.

Der er også mulighed for at fiske ørreder osv. Vi mødes kl. 10 -15 Husk varmt tøj og en madpakke.

Hvis du ikke har en fiskestang, så kan du låne en af klubbens ved at give Jonas besked.

Vi kan desværre ikke tilbyde fællestransport, men håber at forældrene vil være behjælpelig med noget fælleskørsel.

Alle kan være med – også jer der ikke har den store erfaring endnu med fiskeri. Jonas og Simon hjælper jer med det hele.

De sørger også for, at der er ekstra liner og udstyr som I kan bruge.

ROLK betaler jeres fiskekort, så arrangementet er gratis!

Tilmelding er nødvendig for arrangementet, så send en mail til: jonaskaerlin@hotmail.com eller kontakt Jonas på tlf. 20631850 eller Facebook.

ER du klar til en spændende og sjov dag – hvis du vil læse lidt mere om Stør fiskeriet er der et spændende link her: http://fiskesaeson.dk/storfiskeri/fangstmetoder-storfiskeri/storfiskeri-der-er-noget-om-sagen-begynderguide/

 

Generalforsamling i ROLK

Tirsdag den 3. marts kl. 18.00 afholder vi Rolk’s generalforsamling i klubhuset. December 08 - Juni 2009 118

Vi håber som de andre år at rigtig mange vil deltage og diverse materiale vil blive udsendt i god tid ifølge vedtægterne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år

5. Forelæggelse af budget til orientering

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt

Vi skal have uddelt gavekort til vores fiskekonkurrencer og valgt eller genvalgt medlemmer til bestyrelsen.

Traditionen er at vi starter med ”gule ærter, en øl og snaps” tilmelding er her nødvendig.

Mail til: harrycarstensen@hotmail.com pris for mad og en øl kr.130,- Beløbet bedes indsættes på Reg: 5396 Konto: 0421842 .

Tilmeldingsfrist senest d. 1. marts.

Du vil via fællesmail modtage indkaldelsen samt regnskab den 13. februar 2015

Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen starter den ordinære generalforsamling kl. 19.00 og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!