Generalforsamling i ROLK

Tirsdag den 3. marts kl. 18.00 afholder vi Rolk’s generalforsamling i klubhuset. December 08 - Juni 2009 118

Vi håber som de andre år at rigtig mange vil deltage og diverse materiale vil blive udsendt i god tid ifølge vedtægterne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år

5. Forelæggelse af budget til orientering

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12. Eventuelt

Vi skal have uddelt gavekort til vores fiskekonkurrencer og valgt eller genvalgt medlemmer til bestyrelsen.

Traditionen er at vi starter med ”gule ærter, en øl og snaps” tilmelding er her nødvendig.

Mail til: harrycarstensen@hotmail.com pris for mad og en øl kr.130,- Beløbet bedes indsættes på Reg: 5396 Konto: 0421842 .

Tilmeldingsfrist senest d. 1. marts.

Du vil via fællesmail modtage indkaldelsen samt regnskab den 13. februar 2015

Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen starter den ordinære generalforsamling kl. 19.00 og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

Hvordan marinerer jeg en fisk? Klubaften med let mad!

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00Hyggeaften 2

Vi holder en klubaften med hygge og lidt mad. Vi får en kok til at komme og vise os, hvordan man marienere friske fisk, så de kan nydes på kysten lige efter fangsten med få spændende krydderier. Efter at vi har nydt et lille måltid er det tid til hyggesnak om fiskesteder, grej, fisketurer, osv. Det er oplagt en aften for vores nye som gamle medlemmer hvor vi kan have nogle hygge timer i godt kammeratskab. Der er en lille brugerbetaling på kr. 25,- til kok og fisk, beløbet opkræves på aftenen. Vi trækker lod om nogle fiskepræmier blandt de fremmødte.

Tilmelding er nødvendig for arrangementet, så send en mail til: uffec@rolk.dk senest den 22. februar.

Børn, unge og Lystfiskeri!

Kom til en super spændende aften der vil være noget for voksen og ”barnlige sjæle”

Gordon P. Henriksen viser klip fra “Fiskemissionen” på DR Ultra og fortæller spøjse anekdoter om alt det I ikke så på skærmen.Gordon med børn

Om udfordringer ved at lave fjernsyn hvor ukendte faktorer såsom vejr, fiskenes bidelyst og ikke mindst børnenes humør spiller ind. Uffe Clemmensen formand for ROLK og er også på banen og fortæller og viser video om det nye succesfulde projekt, ØrredPatruljen samt hvordan ROLK arbejder sammen med Fishing Zealand og Roskilde Kommune for at udsprede lystfiskeri og miljøfokus blandt børn og unge. En aften for hele familien.

Dato: Tirsdag den 3.februar 2015 kl. 18:30 – 20.45

Stede: Restaurant Store Børs – Havnevej 43 – 4000 – Roskilde (Roskilde Havn)

Pris: kr.125,- juniorer kr. 100,- Restaurant Store Børs servere en lækker fiskeanretning og dertil gratis kaffe. Øl sodavand kan købes i baren.

Tilmelding: Til Harry: harrycarstensen@hotmail.com

indsæt beløbet på ROLk’s konto: Reg. 5396 Konto: 0421842. Husk at du først er tilmeldt når beløbet er indbetalt.  Vi tækker lod bland alle om 5. stk. lækker Cap fra:LoGO for GJ