Juniorfisketur til Hove Fiskesø

Søndag, den 25. marts kl. 12-16 Sted: Hove fiskesø.

Juniorleder Michael arrangerer en gratis fisketur til Hove.

Der bliver fiskeri efter ørreder og stør.

Alle juniorer kan deltage, og vi vil forsøge at lave samkørsel med hjælp fra forældre.

Tilmelding til Michael: fisker@rube.dk eller 22462764.

Ordinær generalforsamling i ROLK

Tirsdag den 13. marts kl. 18:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
 5. Forelæggelse af budget til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 12. Eventuelt

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, en øl og snaps”. Pris for mad, en øl og en snaps er 135,- kr.   Tilmeldingsfrist senest fredag den 9. marts.  Du kan tilmelding er her:

 Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen starter den ordinære generalforsamling kl. 19.00 og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

 

Havfisketur med M/S Jaws – fra Helsingør

Søndag den 4. marts kl. 7 -12 Fra Helsingør havn

Er du klar til de store torsk?

ROLK forsætter samarbejde med Arriva fiskebus i 2018. Det betyder at du kan komme på havturer med M/S Jaws.

Lige nu starter turen fra Helsingøre, men til foråret går turen fra Vedbæk.

Pris: Under 18.år 150. kr. Over 18.år. 300 kr.

Du skal tilmelde dig direkte til Michael: michael@blum-olesen.dk eller 40338407

http://www.jaws.nu/her-ligger-skibet