Flyvende start på undersøgelsen af havørredvandring i Roskilde Fjord

Den 29.1.2017 stævnede en lille flok af partnerne i undersøgelsen af havørredernes

vandringer i Roskilde Fjord ud fra Roskilde Havn.

Målene var dels, at Jon Svendsen skulle instruere de frivillige i brugen af DTU aqua´s

nyindkøbte manuelle pejleudstyr dels at forsøge at få kontakt med nogle af de havørreder,

der blev udsat med sendere i Roskilde Fjord den 14.12.2017.

Det manuelle pejleudstyr anvendes som supplement til lyttebøjerne, der ligger hele vejen ud igennem fjorden.

Det giver information om, hvor præcist havørrederne er samt om vandtemperaturen, hvor fisken opholder sig.

Turen gik til bunden af Kattinge vig lige uden for Langvad Å´s udløb. Forventningen var, at der ville kunne fås kontakt med enkelte havørreder, som allerede havde forladt åen. Men stor var begejstringen, da modtageren blev sænket ned i vandet. Det ene bib fulgte det andet. Modtageren gik nærmest amok med en lang række signaler. Da alle fisk har et unikt identifikationsnummer, kunne vi identificere hver enkelt fisk og i løbet af en times tid var der fundet 11 havørreder i området vest for Ringø (se kort).

Du kan her læse hele Biolog Peter Henriksen beskrivelse:

 

 

Roskilde Fjords sølvtøj og andre arter

Tirsdag den 6. februar kl. 18. – Restaurant Store Børs – Roskilde Havn

Oplev en unik rundtur i Roskilde Fjords bedste fiskepladser!

Keld Juul Michaelsen er fra www.fabulousflyfishing.dk og holder et foredrag om sine erfaring ift. Roskilde Fjorde havørreder.

Du vil bl.a. høre om strategi, grej, agn- og pladsvalg både til flue og spin.

Keld vil også komme ind på, hvordan du er dækker ind mht. valg af endegrej og er så omskiftelig som mulig for større succes i dit fiskeri.

Samme aften vil Henning Pedersen som er Sportsfiskerens lokalredaktør fortælle om sit fiskeri fra pontonbåd efter fjordens andre arter men selvfølgelig også havørreder.

Han vil komme med tips og tricks ift. dette fiskeri samt valg af endegrej. Pontonbåd, ekstraudstyr samt sikkerhed mm.

Vi starter aftenen med en lækker ret serveret af Store Børs, og efterfølgende er der kaffe. Drikkevarer kan købes særskilt.

Prisen for foredrag, mad og kaffe er kr. 200,- Er du ROLK medlem, er prisen 150.kr.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigt.

Tilmelding via ROLK’s hjemmesiden: www.rolk.dk

Du kan også tilmelde dig her:

Foredraget er støttet af Havneforum

Foredraget er udsolgt!

Fantastisk start – for ny viden om havørreden!

ROLK’s Klækkehus var torsdag, den 14. dec. fyldt med en masse mennesker og spændingsniveauet var i top.

Nu skulle projektet med mærkning af havørrederne begynde. Der blev denne dag mærket 40 havørreder, i alt skal der mærkes ca. 55 stk.

Det er ROLK, Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, DTU Aqua og Fishing Zealand, der står bag projektet.

Hele processen er nøje gennemtænkt, så ørrederne skånes så meget som muligt.

De skal have indopereret en ”transmitter” omkring mavesækken der indeholder et unikt ID nummer, samt temperaturmåler.

Herudover tages der skælprøver, fotos, samt vægt og længde af hver en fisk. Alt sammen med det formål, at kunne identificere den enkelte fisk.

Der er nu udlagt ”lyttebøjer” op langs Roskilde Fjord. Når fiskene passerer i en afstand af ca. 600 m vil disse bøjer registrere fisken og vandets temperatur.

Seniorforsker Jon C. Svendsen, er projektleder og hans forskning sammen med Biolog Peter Henriksen fra FZ, vil måske danne en ny viden om havørrederne.

I ROLK er vi stolte over, at have haft en væsentlig rolle i at skaffe 110.000 kr. som projektet koster. Vi vil løbende fortælle om de resultater, der kommer ind.

Projektet har fået massiv pressedækning.

TV2 Lorry indslag:

Artikel i DSF:

Artikel i Dagbladet Roskilde: