Byg din egen spinner

Torsdag den 14. februar kl. 19-21

I efteråret fik vi lavet et par giftige spinnere til laks og havørreder. De er blevet afprøvet og går rigtig godt i vandet.

ROLK gentager derfor succesen og invitere til en aften, hvor vi bygger et par spinnere.
ROLK har indkøbt materialer og værktøj til spinnerne, men det er en god ide at tage en bidetang med.

Arrangementet er både for seniorer og juniorer og alle kan være med.

ROLK søger for vand, kaffe og småkager.

Der er ingen tilmelding, så mød blot op.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bent på tlf. 2075 1890

Ordinær generalforsamling i ROLK

Tirsdag den 5. marts kl. 18:00
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
Forelæggelse af budget til orientering
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Eventuelt.

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, en øl og snaps”. Pris for mad, en øl og en snaps er 135,- kr. Tilmeldingsfrist senest fredag den 1. marts. Du kan tilmelde dig/ mad her: 

Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen, starter den ordinære generalforsamling kl. 19, og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

 

 

“Ugefisken”

Onsdag den 23. januar kl. 9.00 ( I februar starter vi kl. 10)

Er du ny eller erfaren lystfisker, er der her mulighed for at lære nogle af de lokale fiskepladser at kende, og være sammen med gode fiskekammer.

Tilmelding er ikke nødvendig; du kommer bare, hvis du vil med.

Turene kommer til at foregå i vores lokalområde, og afhængig af vind og vejr vælger vi dagens fiskeplads.

Bliver det for dårligt vejr, går vi i klubhuset, drikker kaffe, fortæller fiskehistorier, ser på grej og hygger os.
Til at starte med – fisker vi i fjorden. Senere bliver der mulighed for at fiske andre steder i vores lokalområde.

Vi fisker til frokost og spiser så vores medbragte mad. Eftermiddagen er din egen – fiske videre eller tage hjem? Medbring: fiskegrej, waders, termokande, madpakke og godt humør.

Første tur bliver onsdag, den 23. januar. Vi glæder os til at hilse på dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Jørgen Lock- Andersen: j.lock-andersen@dadlnet.dk tlf.61683855