Fantastisk start – for ny viden om havørreden!

ROLK’s Klækkehus var torsdag, den 14. dec. fyldt med en masse mennesker og spændingsniveauet var i top.

Nu skulle projektet med mærkning af havørrederne begynde. Der blev denne dag mærket 40 havørreder, i alt skal der mærkes ca. 55 stk.

Det er ROLK, Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, DTU Aqua og Fishing Zealand, der står bag projektet.

Hele processen er nøje gennemtænkt, så ørrederne skånes så meget som muligt.

De skal have indopereret en ”transmitter” omkring mavesækken der indeholder et unikt ID nummer, samt temperaturmåler.

Herudover tages der skælprøver, fotos, samt vægt og længde af hver en fisk. Alt sammen med det formål, at kunne identificere den enkelte fisk.

Der er nu udlagt ”lyttebøjer” op langs Roskilde Fjord. Når fiskene passerer i en afstand af ca. 600 m vil disse bøjer registrere fisken og vandets temperatur.

Seniorforsker Jon C. Svendsen, er projektleder og hans forskning sammen med Biolog Peter Henriksen fra FZ, vil måske danne en ny viden om havørrederne.

I ROLK er vi stolte over, at have haft en væsentlig rolle i at skaffe 110.000 kr. som projektet koster. Vi vil løbende fortælle om de resultater, der kommer ind.

Projektet har fået massiv pressedækning.

TV2 Lorry indslag:

Artikel i DSF:

Artikel i Dagbladet Roskilde:

 

 

Stangbygning for alle!

Datoerne er: 15 -23 -31 januar 2018.

Byg din egen fluestang, det var der mange klubmedlemmer der var interesseret i ved klubaftenen den 21. nov.

Det at bygge sin egen fluestang er der nok mange, der kunne tænke sig. Bent Lund Hansen, som er vores ”flubindingsmester”,

har foreslået at vi prøver kræfter med dette, efter han selv har bygget en fluestang.

Vi mødes nogle gange i januar i klubhuset, hvor vi kan hygge og samtidig bygge disse stænger.

ROLK har allerede indkøbt et antal byggesæt, og vi har i gennem Pro-fish.dk fået en specialpris på 175 kr.

Det er noget, alle kan deltage i, og vi håber at vores juniorer også er klar til dette.

Har du lyst til at være med, så send en mail til Bent, af hensyn til det antal stænger vi skal bruge.

Send Bent en mail: bent@l-hansen.dk

 

Tunens og havørredens vandring – foredrag i ROLK

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18. – Restaurant Store Børs – Roskilde Havn

ROLK inviterer hermed til en spændende foredragsaften med forskere fra DTU Aqua.

Pris: 200,- kr. + gebyr, inklusiv i prisen er en lækker anretning serveret af Restaurant Store Børs samt kaffe. Drikkevarer kan købes særskilt.

Tunen

Den blåfinnede tun har været fraværende i de danske farvande i ca. 50 år. Inden den forsvandt, var den allerede dengang en vigtig art – både for lyst- og erhvervsfiskere. Nu er den heldigvis tilbage, og man kan igen se den springe i danske farvande ligesom i “gamle dage”. Professor Brian MacKenzie fra DTU Aqua vil fortælle om projektet med mærkning af tun nord for Skagen i år. Et projekt han stod i spidsen for. Foredraget vil give et indblik i baggrunden for projektet, og hvilke naturvidenskabelige resultater man forventer at få ud af det.

 

Havørredens vandring i Roskilde Fjord

 Samme aften vil Jon C. Svendsen, Ph.d. DTU Aqua, fortælle om det nye forskningsprojekt med mærkning af havørreder i Roskilde Fjord. ROLK har en stor andel i projektet, idet ROLK har indsamlet de 110.000 kr., projektet koster. Biolog Peter Henriksen fra Limno Consult/Fishing Zealand, der er tilknyttet projektet, siger: Tænk, hvis man kunne følge havørredens vandring i havet? Det har til alle tider været et hedt ønske hos lystfiskere, forskere og fiske-nørder i almindelighed. Ved foredraget vil Jon C. Svendsen fortælle om hele processen fra indfangning af moderfisk, mærkning af 50 havørreder, og om der allerede er resultater at spore i projektet. 

Du kan tilmelde dig foredraget her:

Foredraget er støttet af Havneforum.

 Foredraget er udsolgt!