Flyvende start på undersøgelsen af havørredvandring i Roskilde Fjord

Den 29.1.2017 stævnede en lille flok af partnerne i undersøgelsen af havørredernes

vandringer i Roskilde Fjord ud fra Roskilde Havn.

Målene var dels, at Jon Svendsen skulle instruere de frivillige i brugen af DTU aqua´s

nyindkøbte manuelle pejleudstyr dels at forsøge at få kontakt med nogle af de havørreder,

der blev udsat med sendere i Roskilde Fjord den 14.12.2017.

Det manuelle pejleudstyr anvendes som supplement til lyttebøjerne, der ligger hele vejen ud igennem fjorden.

Det giver information om, hvor præcist havørrederne er samt om vandtemperaturen, hvor fisken opholder sig.

Turen gik til bunden af Kattinge vig lige uden for Langvad Å´s udløb. Forventningen var, at der ville kunne fås kontakt med enkelte havørreder, som allerede havde forladt åen. Men stor var begejstringen, da modtageren blev sænket ned i vandet. Det ene bib fulgte det andet. Modtageren gik nærmest amok med en lang række signaler. Da alle fisk har et unikt identifikationsnummer, kunne vi identificere hver enkelt fisk og i løbet af en times tid var der fundet 11 havørreder i området vest for Ringø (se kort).

Du kan her læse hele Biolog Peter Henriksen beskrivelse: