Sjov og spændende juniorfisketur til Ørsted P&T

Simon junior FBTirsdag den 21. februar kl. 12- 16IMG_3694oersted

Så er juniorafdelingen klar med den første fisketur i år. Vi mødes ude ved Ørsted P&T. Ind imellem fiskeriet hygger vi med en kage osv.

Vi håber at se rigtig mange af jer til arrangementet. Tilmelding til Michael: fisker@rube.dk Eller mobil: 22462764.

ROLK betaler for fiskekortene, så det er gratis! 

Vi tager nogle spændende lodtrækningspræmier med!

Hvis du vil være en del af Simon’s Facebook gruppe for ROLK juniorer, så kontakt ham på:

Mail: simon.isholt@gmail.com  Tlf. 50586071

Ordinær Generalforsamling i Rolk

Tirsdag den 7. marts kl. 18:00

Dagsorden:Hyggeaften-

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
 5. Forelæggelse af budget til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 12. Eventuel

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, en øl og snaps” tilmelding er her nødvendig.

Du kan tilmelde dig her!

Pris for mad, en øl og en snaps er 135,- kr.   Tilmeldingsfrist senest fredag den 3. marts.

 Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen starter den ordinære generalforsamling kl. 19.00 og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

Fiskeloppemarked

Tirsdag, den 14. februar kl. 18:30 – 21:00

Ja, du kender det sikkert. Vi har alle et fiskeudstyr, som ikke har været brugt, og som du aldrig vil komme til at bruge.Fiskeloppemarkedfiskeloppemarked 2

Derfor vil ROLK stå for et fiskeloppemarked i klubhuset, hvor vi inviterer også ikke- medlemmer til at komme og byde på dine og vores ting.

ROLK har også fra nogle medlemmer modtaget udstyr, som vi kan bruge, som vi vil.

En del er til juniorerne, men der er også en række ting, vi gerne vil rydde op i.

Indtægten vil så gå til nogle sjove juniorture. Mød op på dagen med dit grej, og du bestemmer jo selv prisen, for pengene er dine.

Arrangementet bliver offentliggjort i Kulturkalenderen og diverse media.