Ordinær generalforsamling i ROLK

Tirsdag den 13. marts kl. 18:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens planer om tiltag og aktiviteter for det kommende år
 5. Forelæggelse af budget til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 12. Eventuelt

Traditionen tro starter vi kl. 18 med ”gule ærter, en øl og snaps”. Pris for mad, en øl og en snaps er 135,- kr.   Tilmeldingsfrist senest fredag den 9. marts.  Du kan tilmelding er her:

 Hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen starter den ordinære generalforsamling kl. 19.00 og du behøver ikke at tilmelde dig. Vel mødt!

 

En ”knudret” aften – flueknuder

Tirsdag, den 27. februar kl. 19 i klubhuset

Lars Broberg, som er vores fluekasteinstruktør, vil denne aften forklare om flueknuder, ”svejsning” af flueline og skydehoved.

Aftenen her ligger i forlængelse af den igangværende aktivitet med stangbygning, men alle kan deltage.

Efterfølgende i marts mødes vi med stænger og line til et kastekursus.

Når vi kan det, tager vi til Orø, hvor det hele skal omsættes i praktiske fiskeoplevelser.

. Læs her Lars plan for aftenen:

 

Fluefiskeri fra hele “verden”

Tirsdag den 6. marts kl. 19. Restaurant Store Børs – Roskilde Havn

Pris: 75,- kr. Foredraget er uden mad, men drikkevarer kan købes særskilt.

Du kan vinde en flot præmie denne aften!  Foredraget er åbent for alle!

René Gerken, vil komme og holde et foredrag om fiskeri i “hele verden”.Han vil med film og billeder fortæller levende om sine egne rejser, rejser som rejseleder og som professionel guide.I vil blive taget med til det tropiske fiskeri i Mexico, havørredfiskeriet i Argentina, striped bass fiskeri på Cape Cod I USA, laksefiskeri i Alaska, steelheadfiskeri i Canada og videre til ørred/stalling og laksefiskeri i Europa. Disse destinationer er bare nogle af de steder han vil fortælle om, samt i får et indblik i en professionel guides hverdag.

René lever i dag af at arbejde med salg af fiskerejser, fiskegrej, foredragsholder, guidning og som underviser inden for fluekast. Se www.renegerken.com og www.fiskerejser.dk

Du kan tilmelde dig foredrag her:  

Foredraget er støttet af Havneforum